Výpočet spotreby

Prevádzkové náklady na vykurovanie + ohrev TV
pre 2- a 3-izbový byt.

Špecifikácia ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie. (2-izbový byt)

Tepelná strata bytu ......1400 W/hod

Potreba pre ohrev TV....9 kWh/deň

Prevádzkové náklady na vykurovanie + ohrev TV - elektricky

Celková spotreba elektrickej energie za rok na vykurovanie a ohrev TV:

Qrvyk = 2500 kWh/rok
Qrtv = 2300 kWh/rok
Počet vykurovacích dní:  211
Vonkajšia výpočtová teplota: - 11 °C
Priemerná vnútorná teplota: 20 °C
Priemerná teplota vo vykurovacom období: 4 °C
Počet chodu tepelného čerpadla 24h
Koeficient vplyvu regulácie : 0,7
Celkové náklady na vykurovanie:
Náklady na uvedenú energiu sú:
Vykurovanie NT 2500x0,104 = 260 €/rok
Ohrev TV NT 2300x0,104 = 240 €/rok
SPOLU: = 500 €/rok

Plynová kotolňa:

Prevádzkové náklady na vykurovanie + ohrev TV – plynová kotolňa
Celková spotreba plynu za rok na vykurovanie a ohrev TV:

Náklady na uvedenú
energiu sú:
Vykurovanie 270 m³/rok (2897kWh/rok v plyne)
x 0,064
= 185 €/rok
Ohrev TV 240 m³/rok (2576kWh/rok v plyne)
x 0,064
= 165 €/rok
SPOLU: = 350 €/rok

Špecifikácia ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie. (3-izbový byt)

Tepelná strata bytu ......2200 W/hod

Potreba pre ohrev TV....13,5 kWh/deň

Prevádzkové náklady na vykurovanie + ohrev TV - elektricky

Celková spotreba elektrickej energie za rok na vykurovanie a ohrev TV:

Qrvyk = 4000 kWh/rok
Qrtv = 3450 kWh/rok
Počet vykurovacích dní:  211
Vonkajšia výpočtová teplota: - 11 °C
Priemerná vnútorná teplota: 20 °C
Priemerná teplota vo vykurovacom období: 4 °C
Počet chodu tepelného čerpadla 24h
Koeficient vplyvu regulácie : 0,7
Celkové náklady na vykurovanie:
Náklady na uvedenú energiu sú:
Vykurovanie NT 4000x0,104 = 416 €/rok
Ohrev TV NT 3450x0,104 = 359 €/rok
SPOLU: = 775 €/rok

Plynová kotolňa:

Prevádzkové náklady na vykurovanie + ohrev TV – plynová kotolňa
Celková spotreba plynu za rok na vykurovanie a ohrev TV:

Náklady na uvedenú
energiu sú:
Vykurovanie 360 m³/rok (2897kWh/rok v plyne)
x 0,064
= 289 €/rok
Ohrev TV 420 m³/rok (2576kWh/rok v plyne)
x 0,064
= 247 €/rok
SPOLU: = 536 €/rok