Novinky

Aktuálne informácie z projektu
Január 2018 Kúpa objektu
 
Február 2018 Vypracovanie štúdie k prestavbe objektu na byty
Marec 2018 Podanie žiadosti o záväzné stanovisko Stavebného úradu Piešťany k prestavbe administratívnej budovy bývalých PMaC na bytový dom MLYNY
Apríl 2018 Súhlas všetkých zúčastnených odborov Stavebného úradu Piešťany s prestavbou objektu na byty, tak ako bolo navrhnuté v štúdii
Máj 2018 Skompletovanie podkladov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Jún 2018 Začiatok prác - čistenie dvora a odstránenie betónových garáží
Október 2018 Stavebné povolenie - kanalizácia
November 2018 Začiatok výstavby
November 2018 Stavebné povolenie - parkovisko
November 2018 Stavebné povolenie - stavba Mlyny