Postup pri kúpe bytu

K vašemu novému bývaniu vedie len týchto pár krokov.

1. krok

V prvom kroku podpíšete Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Do 15 dní od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve máte na úhradu prvej splátky vo výške min. 20% z celkovej kúpnej ceny bytu.

2. krok

V ďalšom kroku si vyberiete štandard bytu podľa svojich predstáv.

3. krok

A nakoniec to najdôležitejšie. Po kolaudácii podpíšete Zmluvu o prevode vlastníctva bytu a uhradíte zvyšok kúpnej ceny bytu. Po úhrade Vám odovzdáme byt do užívania.